Бағаның есебі

Бағаның есебі
Расчет цен

Өзіңіздің баға есептеу әдістемеңізді түсіндіріп беріңізші.

Объясните, пожалуйста, вашу методику расчета цен.

Өзіңіздің есептеріңізді бізге таныстыруыңызды сұраймыз.

Просим ознакомить нас с вашими расчетами.

Мен баға жөніндегі есептерімізді сіздің қарап шығуыңызға ұсынғым келеді.

Я хотел бы представить вам на рассмотрение наши расчеты по ценам.

Біз ... ескереміз.

Мы учитываем ...

- басты әлемдік нарықтардағы бағаның барысын

- движение цен на главных мировых рынках

- шикізаттың және химиялық дүмбілзаттардың әлемдік бағасының жоғарылауын

- повышение мировых цен на сырье и химические полуфабрикаты

- біздің тауарлардың (приборлардың) сапасының жақсаруын

- улучшение качества наших товаров (приборов).

Мен құжаттарды алмасуды және оларды осы жерде салыстыруды ұсынамын.

Я предлагаю обменяться документами и сравнить их на месте.

Сіз бізге материалдарыңызды бере аласыз ба?

Вы можете передать нам ваши материалы?

Қанекей, топтық және айқындамалық бағаларды біздің тиісті бағаларымызбен салыстыру үшін оларды талқылайық.

Давайте обсудим групповые и позиционные цены, чтобы сравнить их с соответствующими нашими ценами.

Сіздердің топтық бағаларыңыздың біздің бағамыздан айырмашылығы бар.

Ваши групповые цены отличаются от наших.

Сіздің ... қанша?

Какова ваша ... цена ?

- ғаламдық бағаңыз

- глобальная

- топтық бағаңыз

- групповая

- даналап сату бағаңыз

- поштучная

- орташа салмақтық бағаңыз

- средневесовая

Біз сіздерге баға есептемесін ұсынамыз.

Мы представим вам калькуляцию цен.

Біз екі тараптың дәлелдері тыңдалғаннан кейін бағаны тексереміз.

Мы проверим цены после того, как будут выслушаны аргументы обеих сторон.

Біздің бағалықпен танысып көріңізші. Менде бағалықтың көшірмесі бар. Біз оны сіздерге салып жібереміз де.

Познакомьтесь, пожалуйста, с нашими прейскурантами. Со мной есть копии прейскурантов. Мы их вам также вышлем.

Сіздер бағалықты алдыңыздар ма?

Вы получили прейскуранты?

Бағалықты біз тұтынушыларға беріп те қойдық.

Прейскуранты мы уже передали потребителям.

Айтпақшы, сіз баға индекстерімен таныссыз ба?

Кстати, вы знакомы с индексами цен?

Әлбетте! Біз баға индекстерімен таныстық.

Конечно! Мы ознакомились с индексами цен.

Баға индексі бізде бар.

Индекс цен у нас имеется.

Біз ... баға индексін зерделедік.

Мы изучили индекс цен на ...

- дайын бұйымдардың

- готовые изделия

- дүмбілзаттардың

- полуфабрикаты

- машина жасау өнімінің

- продукцию машиностроения

- шикізаттың

- сырье.

Біз бұл тауарлардың бағасын талқылауға мамандарды тартуымыз керек.

К обсуждению цен на эти товары нам следует привлечь специалистов.

Баға мынадай тәртіппен құралды.

Цена сложилась следующим образом.

Бағаға ... енгізіледі.

В цену включается ...

- прибор жиынтықтамасының толық құны

- полная стоимость комплекта прибора

- қосалқы бөлшектердің құны

- стоимость запчастей

- сақтандыру және тасымалдың құны

- страхование и стоимость перевозки

- буып-түю

- упаковка.

Бағаға сондай-ақ іссапарға және құрастыруға жұмсалатын шығындар да кірді.

В цену вошли также расходы на командировку и монтаж.

Мұны баға белгілеу кезінде ескеру керек.

Это нужно учитывать при установлении цены.

Бізге ... атаңызшы.

Назовите нам, пожалуйста, ...

- жекелеген приборлардың қазіргі уақытта қолданылып отырған бағасын

- действующие в настоящее время цены на отдельные приборы

- буып-түюімен қоса станоктардың бағасын

- цены на станки вместе с упаковкой.

Аталған бағада буып-түю қамтылады, бірақ құрастыру мен басқа да көрсетілетін қызметтер қосылмайды.

Названные цены включают упаковку, но исключают монтаж и другие услуги.

Әңгіме бағаға ықпалын тигізетін қосымша шығындар жайында болып отыр.

Речь идет о дополнительных расходах, которые влияют на цену.

Қосалқы бөлшектердің бағасы бөлек есептеледі.

Цена на запчасти рассчитывается отдельно.

Барлық тауарларды біз ... сатамыз.

Все товары мы продаем по ...

- биржалық бағамен

- биржевым ценам

- келісімді бағамен

- договорным ценам.

Бір қондырғының бағасы 1000 теңге.

Цена за одну установку составляет 1000 тенге .

Бағасы ... үшін 100 теңге болады.

Цена за ... составляет 100 тенге

- бір килограмм салмақ

- один килограмм веса

- бір киловатт (сағат)

- один киловатт(час)

- бір данасы

- одну штуку


Казахско-русский экономический словарь.

Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "Бағаның есебі" в других словарях:

 • атыспен дәлдеу — (Пристрелка) нысананы жою үшін атыспен артиллериялық зеңбірек пен жарғыштардың (трубалардың) көздеу тетіктерінің ең тиімді орнығуларын анықтау. А. д ді зеңбірек, взвод, батарея тікелей нысана бойынша немесе репер бойынша соңынан атысты нысанаға… …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • азимуттар бойынша ілгерілеу — (Движение по азимутам) белгілі азимут бойынша жергілікті жерде дұрыс бағытты таба білу; қозғалыс барысында сол бағытты сақтап, белгіленген пункттен шығу. Бұл үшін қозғалысқа қажетті мәліметтерді – магниттік азимут пен қашықтықты білу керек. Ол… …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • ұрыс дабылы бойынша жиналу пункті — (Пункт сбора по боевой тревоге) ұрыс дабылы жарияланғаннан кейін бекітілген қару жарақтарымен, оқ дәрілері және т. б. материалдық құралдарымен бөлімшенің жеке құрамы, сонымен қатар ұрыстық тапсырмаларды орындауға дайын әскери техника шығарылатын… …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • зениттік басқарылатын ракеталар және зениттік артиллериямен атыс — (Стрельба зенитными управляемыми ракетами и зенитной артиллерией) әуе нысаналары бойынша бөлімшелер жүргізетін атыс. Атыс әуе нысанасын ракеталармен (снарядтармен) зениттік ракеталық кешеннің жою алабының (ЗА атыс алабының) алыс шекарасында тосып …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • жазық тікбұрышты координаттар жүйесі — (Плоская прямоугольная система координат) жазықтықта нүктенің орнын анықтайтын координаттар осіне қатысты сызықтық шама. Топографияда жазық тікбұрышты коорди наттар жүйесі мына ретпен салынады: Жер шарының беті алты градустық аймақтар бойынша… …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • курвиметр — (лат. curvus – қисық) карта мен жоспар бойынша қисық сызықтар арқылы қашықтықты анықтауға арналған құрал. Ол, әсіресе, карта бойынша қатпарлы және ұзын сызықтарды, мыс., қозғалыс маршру тын, өлшеуге ыңғайлы. Құралдың төменгі жағында меңзері бар… …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • шырғанақ — 1 (Жамб., Жуа.; Тау., Тұр.) өсімдіктің бір түрі. Ш ы р ғ а н а қ жынысындағы қырғауылдың шақырғаны анық естіледі (Ш. Мұрт., Қара мар., 51) 2 1. (Талд., Панф.) бұтағы тікенді аса жуан келмейтін іші сары қатты ағаш. Ш ы р ғ а н а қ т ы ыстық суық… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • жазық тікбұрышты координат — (Плоский прямоугольный координаты) координат білік осьтері деп аталатын екі өзара перпендикуляр сызықтардың қиылысу нүктесі (тік білік икс, көлденең білік игрек). Топографияда Ж.т.к. қолданудың кейбір ерекшеліктері бар. Бүкіл жер беті меридианмен …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • жорық күзеті — (Походное охранение) күзетілетін әскерлерге (күштерге) қарсыластың барлаушыларын жібермеу, оларды қарсыластың тұтқиылдан шабуыл жасауынан қорғауға және шеп құруға, ұрысқа енуге қолайлы жағдай жасау мақсатында жорықта ұйымдастырылатын әскерлерді… …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • зениттік ату — (Зенитный огонь) әуе нысаналарына ракета жіберу және әр түрлі қарудан атыс жүргізу. Атқылау зениттік ракеталық кешеннің атыс аймағының алыс шекарасында есеппен бірінші ракетаның (снарядтың) әуе нысанасымен түйісуі есептеліп басталады. Зениттік… …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • күштер мен құралдарды бытыратып орналастыру — (Рассредоточение сил и средств) қарсылас тың жою құралдарынан болатын шығындарды азайту мақсатында жүргізілетін шара. Бастапқы аудандарда (шоғырландыру аудандарында, қорғаныс аудандарында) құрамаларды сирете орналастыру арқылы әскерлерді… …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»